در این ویدیو به بررسی مهمترین عوامل در رندر نرم افزار Lumion می پردازیم.