حافظه کش(cache) چیست؟
حافظه کش یا حافظه نهان جهت جلوگیری از طولانی شدن زمان پردازش بین پردازنده و حافظۀ رم کامپیوتر استفاده می‌شود. حافظه کش عموماً درون پردازنده یا CPU قرار دارد و بخش بزرگی از پردازنده را در اختیار گرفته است.
زمانی که پردازنده میخواهد به اطلاعاتی دسترسی پیداکند از رم داخل کش بارگزاری میشود تا سرعت دسترسی بالا برود.
سرعت حافظه کش حتی از حافظۀ رم نیز بیشتر است و گران‌ترین نوع حافظه نیز به‌شمارمی‌رود.به‌طور کلی پردازنده های قوی تر از میزان حافظه کش بیشتری بهره میبرند.

انواع حافظۀ کش
در حال حاضر، کش در انواع L1 و L2 و L3 وجود دارد. L به‌معنی لایه (LEVEL) و عدد جلوی آن مشخص‌کنندۀ نوع کش است.
کش L1، یا کش اصلی، یک حافظه بسیار سریع و به نسبت کوچک است، و معمولا در درون چیپ خود پردازنده قرار می گیرد و به عنوان کش پردازنده (CPU Cache) نیز شناخته می شود.
کش L2، یا کش ثانویه، اغلب پرظرفیت تر از کش L1 است و سرعت آن از L1 کمتر است ولی میزان آن از L1 بیشتر است. این کش ها با استفاده از باس های بسیار پرسرعت به کش و یا خود پردازنده متصل می شوند.
کش L3به عنوان یک حافظه اضافه و بهبود یافته برای افزایش کاری دو سطح کش L1 و L2 به کار رفته است.

L1 و L2 می توانند از نظر سرعت بسیار سریعتر از L3 عمل کنند، ولی میزان L3 از این دوبیشتر است. با این حال سرعت حافظه کشL3 تقریبا دو برابر RAM است.