در این ویدئو به معرفی انواع مانیتور (بخش دوم) می‌پردازیم.