در این ویدیو به شما نشان می دهیم حافظه ذخیره سازی چیست و چه نقشی در سیستم دارد.