احتمالاً تاکنون هنگام بررسی مشخصات یک دستگاه الکترونیکی ،به واژه RAM بر خورده اید. در این ویدیو به شما نشان می دهیم حافظه مموری چیست و چه نقشی در سیستم دارد.