در این ویدیو به شما نشان می دهیم که چگونه با شنیدن نام پردازنده بتوانید پسوند و پیشوند آن را رمز گشایی کنید