اگرشما یک فعال در امور تکنولوژی و آی‌تی هستید بدون شک تاکنون نام ایستگاه‌کاری را شنیده‌اید،اما شاید به طور کامل با طراحی ساخت و کاربردهای آن آشنایی نداشته باشید. در این ویدئو قصد داریم به شما در خصوص ایستگاه‌های کاری و کاربردهای آن توضیح دهیم.